מדיניות האיכות של חי הפצה בע"מ

 

 

מדיניות האיכות

החברה עוסקת, בהספקת שמנים תעשייתיים לתעשיית המתכת, הזכוכית והאלקטרוניקה. בנוסף, החברה עוסקת, גם בשיווק, מוצרים נוספים, אשר מופיעים, ברשימת מוצרי החברה (ראה קובץ פריטי מלאי).

מטרת האיכות, בחברה, היא לספק בצורה יעילה, את דרישות הלקוחות, הן בהספקת מוצרי שמן, שהחברה מייצרת, והן מוצרים, שהחברה משווקת, ובהתאם לדרישות מוגדרות.

בנוסף, שוקדת החברה, גם על התעדכנות טכנולוגית מתמדת, דרך ירחונים טכניים, ביקור בתערוכות, וכן מפגשי עבודה שוטפים, עם חברות מחו"ל.

 

 

אמות מידה לאיכות:

 

א.

זיהוי חד משמעי, של דרישות הלקוחות.

ב.

מענה מקצועי, לצורכי הלקוח.

ג.

מחויבות, לעמידה בדרישות הלקוחות.

ד.

שאיפה, לשביעות רצון הלקוח, מהמקצועיות, והשירות.

ה.

עמידה בהתחייבות ללקוחות.

ו.

עמידה בדרישות תקן האיכות: ת"י ISO 9001:2015.

ז.

שאיפה לשיפור מתמיד, במתן השירות, באמצעות שיפור בנהלים, הוראות עבודה, התאמת מבנה ארגוני לצרכים, והקפדה על מיומנויות העובדים.

 

 

אנו מדגישים, את הנושאים הבאים:

 

 

 

א.

עובדי החברה, אחראים לאיכות.

ב.

כאשר לקוח, לא מרוצה מהשירות מסיבה כלשהיא, יערך בירור, ואם יהיה צורך תתבצע פעולה מתקנת, ובעקבותיה, פעולה מונעת.

ג.

תרומה לקהילה.

ד.

מודעות לאיכות הסביבה.

ה.

איכות גבוהה, של המוצרים.

ו.

נאמנות עובדי החברה.

ז.

שיפור שביעות רצון לקוחות.

 

 

הדרכה

 

 

עובדי החברה, יעברו הדרכה במדיניות האיכות, מדריך האיכות, נהלים והוראות עבודה, לצורך הבנת המדיניות, והמטלות, וביצוע העבודה בהתאם לכך (ראו נוהל משאבי אנוש).

עובדי החברה, ישולבו בהדרכות של ההנהלה, לפי מקצועות ההתמחות.

 

 

מטרות האיכות

 

 

מטרת האיכות האסטרטגית, של הארגון, הינה מתן שירות ומוצר, בהתאם לדרישות הלקוחות, וציפיותיהם. זאת, בהתאם לתקן האיכות ת"י 9001:2015 ISO. הנושא יבחן בכך, שהחברה תעמוד במבדק, של מכון מסמיך בסיווג מתאים.

 

מטרות האיכות של החברה, מצוינות בנוהל אחריות ההנהלה.

 

מטרות האיכות, נגזרות ממדיניות האיכות.

 

בכל שנה נקבעות, באחריות מנהל החברה, מטרות איכות תקופתיות.

 

מטרות האיכות התקופתיות, מתייחסות לנושאים: רכש, קבלת הזמנות,  שירות, לוגיסטיקה.

 

 

סקירת מדיניות האיכות

 

 

לפחות אחת לשנה, תיסקר מדיניות האיכות, להמשך התאמה, באחריות מנהל החברה, ותהיה התייחסות לנושא, בסקר הנהלה.

 

התאמת מדיניות האיכות, תהיה לאור שינויים, בתוך החברה.

 

 

 

 

 

 

 

חזרה