מדיניותה הסביבתית של "חי הפצה"

 

 

חברת "חי הפצה" פועלת בתחומים הבאים:

א.   ייבוא ושיווק של מוצרים טכניים לתעשייה בשטחי אחזקה.

ב.    ייבוא, ייצור, ושיווק של שמני קירור לתעשיית המתכת, וכן ייבוא של שמנים שונים לכל ענפי התעשייה.

ג.     מתן יעוץ מקצועי כולל הדרכה והסברה בנושא שמני קירור.

 

מטרת החברה לאסוף, למחזר שמנים, ולספק שירותים העונים על דרישות התקן והמפרטים הישימים תוך שמירה על איכות סביבה נאותה.

 

"חי הפצה" שואפת להסביר ולהדריך את לקוחותיה באשר להיבטים הסביבתיים הנובעים מתחום פעולתם.

 

"חי הפצה" תשאף להקטין עד כמה שניתן את ההשלכות הסביבתיות הנובעות מפעולותיה. הנהלת החברה ועובדיה מחויבים לשמור ולשפר באופן מתמיד את איכות סביבת המפעל ומוצריו.

 

מדיניות זו תוגשם ע"י עמידה ביעדים הבאים:

 

·      יצירת מודעות גבוהה בקרב כל עובדי החברה לנושאי איכות הסביבה.

·      נקיטת יוזמות לבדיקת ההיבטים הסביבתיים של החברה תוך שמירה על רמות תפקוד גבוהות.

·      ביצוע דרישות ועמידה בכל החוקים, הצווים, והתקנות, בתחום איכות הסביבה.

·      "חי הפצה" תפעל להטמיע את מדיניותה בתחום איכות הסביבה גם בקרב לקוחותיה.

 

הדגשת פעולות מניעה על מנת להקטין השלכות סביבתיות. לצורך כך תבוצענה הפעולות הבאות:

 

·      הצבת יעדים סביבתיים ורמות תפקוד ברורים ומדידים אליהם תשאף החברה בכל עת.

·      קיום מערכת לניהול סביבתי בעל אמצעים וכוח אדם מתאימים.

·      עריכת מבדקים סביבתיים תקופתיים.

 

חזרה