מדיניותה הסביבתית של חי הפצה בע"מ

 

 

חברת "חי הפצה בע"מ", פועלת בתחומים הבאים:

א. ייבוא ושיווק, של מוצרים טכניים לתעשייה, בשטחי האחזקה.

ב. ייבוא, ייצור ושיווק, של שמנים לתעשיית המתכת, ובמיוחד נוזלי קירור לעיבוד שבבי.

ג. מתן יעוץ מקצועי, כולל הדרכה והסברה, בנושא, נוזלי קירור לעיבוד שבבי.

ד. מכירה ושיווק של מערכות סינון וטיפול במים (RO – אוסמוזה הפוכה).

ה. מכירה ושיווק של מערכות ניקוי חלקי מתכת, וסינון שבבים, תעשייתיות.

 

מטרת החברה - לאסוף - למחזר שמנים, ולספק שירותים העונים על דרישות התקן, תוך שמירה על איכות סביבה נאותה.

 

"חי הפצה" שואפת, להסביר ולהדריך, את לקוחותיה, באשר להיבטים הסביבתיים 

הנובעים מתחום פעולתם.

 

"חי הפצה" תשאף להקטין, עד כמה שניתן, את ההשלכות הסביבתיות, הנובעות 

מפעולותיה, הנהלת החברה ועובדיה, מחויבים לשמור, ולשפר באופן מתמיד, את איכות

סביבת המפעל, ומוצריו.

 

מדיניות זו, תוגשם ע"י עמידה, ביעדים הבאים:

יצירת מודעות גבוהה, בקרב כל עובדי החברה, לנושאי איכות הסביבה;

נקיטת יוזמות, לבדיקת ההיבטים הסביבתיים של החברה, תוך שמירה על רמות תפקוד גבוהות;

ביצוע דרישות, ועמידה בכל החוקים, הצווים והתקנות בתחום איכות הסביבה.

"חי הפצה" תפעל, להטמיע את מדיניותה, בתחום איכות הסביבה, הן בקרב  עובדיה, והן בקרב לקוחותיה.

 

הדגשת פעולות מניעה, על מנת להקטין השלכות סביבתיות. לצורך כך תבוצענה הפעולות הבאות:

הצבת יעדים סביבתיים, ורמות תפקוד, ברורים ומדידים, אליהם תשאף החברה בכל עת;

קיום מערכת לניהול סביבתי על פי ת"י 14001:2015 ISO, בעלת אמצעים וכוח אדם מתאימים.

עריכת מבדקים סביבתיים תקופתיים.

 

מדיניות זו, תהא זמינה, לכל דורש, ותובא לידיעת כל העובדים, בחברת "חי הפצה".

 

חזרה